นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

With limited resources for plant breeding in developing countries many of the species considered to have potential for focused and relatively rapid improvement do not receive the attention they deserve.  Plant breeders have little choice other than to place their limited resources on improving field crops.

Taking this into account the International Centre for Underutilised Crops has developed a series of priority species on which it is felt more effort would be justified because it would repay results in generating incomes, alleviating poverty and providing more balanced diets.

23 pages

Practical Manual no. 8

(2 Copies)

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 2006
  • ผู้ตีพิมพ์: Southampton Centre for Underutilized Crops
  • ISBN-10: 0854328378
  • Dewey Decimal: 634.095
  • ห้องสมุด ECHO: 634.095 DFI