นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

Experienced masters give their tips and techniques on garden basics, flowers and vegetables, pest and disease control, attracting birds and butterflies, and equipment.

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1993
  • ผู้ตีพิมพ์: Storey Communications
  • ISBN-10: 0882667963
  • ISBN-13: 978-0882667966
  • Dewey Decimal: 635
  • ห้องสมุด ECHO: 635 GAR

การซื้อ