นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

Covers new methods of putting worms to work for man.

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1977
  • ผู้ตีพิมพ์: Bookworm Publlishing Company
  • ISBN-10: 9916302008
  • Dewey Decimal: 639.754
  • ห้องสมุด ECHO: 639.754 GAD
  • ห้องสมุด ECHO เอเชีย: AL 29