นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

444 pages, tables

FAO Soils Bulletin 48

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1982
  • ผู้ตีพิมพ์: Food and Agriculture Organization of the United Nations
  • ISBN-10: 9251011931
  • Dewey Decimal: 631.41
  • ห้องสมุด ECHO: 631.41 SIL

ป้ายระบุ

Micronutrients Soil science