นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

The papers are intended to be used as guidelines to help people choose technologies that are suitable to their situations.

16 pages, illustrated

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1986
  • ผู้ตีพิมพ์: Volunteers in Technical Assistance
  • Dewey Decimal: 633.3
  • ห้องสมุด ECHO: 633.3 HOV

ป้ายระบุ

Legumes