นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

The objectives of this paper are to (a) review the literature on farming systems, (b) evaluate farming systems research in international institutes and in national agricultural research systems in the Third World, and (c) recomment what can be done to improve and expand FSR in order to develop technology that is appropriate for the majority of small farmers.  2 COPIES

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ผู้ตีพิมพ์: Dept. of Agricultural Economics, Michigan State University
  • Dewey Decimal: 338.109
  • ห้องสมุด ECHO: 338.109 GIL

การซื้อ