นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

This book is a study of cactus plants along with their form, shape and texture.  The sizes of the more than two thousand species range, at maturity, from one inch to thirty-five feet in height.  These plants have many different , interesting growth habits as any other plant family.  All plants included in this book are for indoor growth.  

48 pages, illustrated

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1974
  • ผู้ตีพิมพ์: Potpourri Press
  • Dewey Decimal: 716.2
  • ห้องสมุด ECHO: 716.2 MAB

ป้ายระบุ

Cactus