นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

Agricultural systems in the tropics will undergo major changes in the next several decades. In order to meet the increasing need for food and fibres farming will need to be intensified. This growth will ineveitably lead to increased pest problems. This book has information on control principles, materials, and methods, and by expanding the species coverage to include agricultural pests around the world. 

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1983
  • ผู้ตีพิมพ์: Cambridge University Press
  • ISBN-10: 0521246385
  • ISBN-13: 978-0521246385
  • Dewey Decimal: 632.70913
  • ห้องสมุด ECHO: 632.709 HIL

การซื้อ