นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

5 brochures 2016-2017 : ill. 

Participatory Guarantee Systems (PGS) for Sustainable Local Food Systems

Policy brief : How do markets encourage the adoption of sustainable agriculture?

PGS in Cambodia - The Story of Mr and Ms Keo : Breaking the Debt Cycle

PGS in Cambodia - The Story of Ms Sophal and Mr An : Organic Vegetables for VIllage Markets 

PGS in Lao PDR - The Story of Ms Sinsanga and Mr Sengsavang : Spreading Knowledge about Organic Farming 

"PGS, just like third party certification systems, aims to provide a credible guarantee for consumers seeking organic produce. The difference is in approach ... "

"PGS is a low-cost, locally-based system of quality assurance with a strong emphasis on social control and knowledge building." 

 

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 2016
  • ผู้ตีพิมพ์: Rome : FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations)
  • Dewey Decimal: 338.92
  • ห้องสมุด ECHO: 338.92 FAO