นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

Rev. Ed.

177 pp : charts, graphs

Factors influencing crop growth

Gift of Dr John Phillip Bishop, June 28, 2023

 

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1970
  • ผู้ตีพิมพ์: Kuala Lumpur : Oxford University Press
  • Dewey Decimal: 631.44
  • ห้องสมุด ECHO: 631.44 WIL

การซื้อ