นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

This fourth edition of the Amaranth Grain Production Guide includes the experiences of farmers.  We hope it will help the potential growers as they try their hand at this crop.

35 pages, illustrated, photos

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1984
  • ผู้ตีพิมพ์: New Crops Dept, Rodale Press
  • Dewey Decimal: 633.1
  • ห้องสมุด ECHO: 633.1 KAU

ป้ายระบุ

Grain Amaranth