นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

The publication is a training manual for the use of oxen in cultivating the land.

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1995
  • ผู้ตีพิมพ์: Rurcon
  • Dewey Decimal: 636.088
  • ห้องสมุด ECHO: 636.088 AHI