นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

Uses diagrams and pictures to show how the basic design of the biogas pit can be adapted for construction in different soils, from sandstone to sheer rock, which should encourage other developing countries to embark on their own biogas programs.

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ผู้ตีพิมพ์: Intermediate Technology Publications
  • ISBN-10: 0903031655
  • ISBN-13: 978-0903031653
  • Dewey Decimal: 665.77
  • ห้องสมุด ECHO: 665.77 VAN
  • ห้องสมุด ECHO เอเชีย: TA.014

การซื้อ