นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

This NifTAL cataogue is generated directly from the data base retained for each of the strains of Rhizobium in this collection.  A comprehensive Rhizobium collection was assembled at NifTAL as a first step in the selection of strains to be recommended as innoculants for economically important legume crops.

76 pages

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1984
  • ผู้ตีพิมพ์: University of Hawaii NifTAl Project and MIRCEN,
  • Dewey Decimal: 589.9
  • ห้องสมุด ECHO: 589.9 HAL