นี้ Video ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

Lightning Talk, ECHO East Africa Pastoralist Symposium, March 29, 2022. 

Presenter: Barick Leya