นี้ Event ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
16 กันยายน 2019 13:00 น. - 20 กันยายน 2019 14:12 น.
ECHO Global Farm, USA
ผู้นำเสนอ: ECHO
การลงทะเบียนปิดลงแล้ว
ลงทะเบียนโดย:

11 กันยายน 2019 23:59 น.


บุคคลที่ติดต่อ:

Bianca Basch (study@echonet.org)

โทรศัพท์: 239-567-3333


ECHO offers over 350 varieties in its Florida seed bank requiring diverse approaches to growing, processing, and storing seeds. This five-day course will begin in ECHO’s seed production plots to help participants better understand how crops are managed and harvested. Techniques related to both wet and dry processing of seeds will be practiced, as well as, essential tasks such as germination testing. Long-term seed storage approaches including vacuum sealing and cold storage will be explored, emphasis will be placed on seed saving technologies and approaches for challenging tropical locations.


ภูมิภาค

North America