นี้ Presentation ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
 

ผู้นำเสนอ: Patrick Trail

กิจกรรม: 2017 ECHO Asia Nepal Agriculture & Community Development Workshop (22-05-2017)

Hands-on demonstration- how to make Trichoderma and Beauveria


ป้ายระบุ

Trichoderma Beauveria

ภูมิภาค

Asia