นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

Experience in our laboratory suggests a combined approach utilizing both host defense augmentation and biological control will be necessary to complement existing conventional methods in the eventual elimination of aflatoxin from the food and feed supply.

21 pages

Chap. 22 in Food Flavor and Safety book

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1993
  • ผู้ตีพิมพ์: Southern Regional Research Center, USDA
  • Dewey Decimal: 615.873
  • ห้องสมุด ECHO: 615.373 BHA

ป้ายระบุ

Aflatoxin