นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป


We've all seen the negative impact of self-serving leaders in every sector of our society. Not infrequently, they end up bringing down their entire organization. But there is another way: servant leadership.

Servant leaders lead by serving their people, not by exalting themselves. This collection features forty-four renowned servant leadership experts and practitioners--prominent business executives, bestselling authors, and respected spiritual leaders--who offer advice and tools for implementing this proven, but for some still radical, leadership model.

Edited by legendary business author and lifelong servant leader Ken Blanchard and his longtime editor Renee Broadwell, this is the most comprehensive and wide-ranging guide ever published for what is, in every sense, a better way to lead.

265 pages

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 2018
  • ผู้ตีพิมพ์: Berrett-Koehler Publishers
  • Dewey Decimal: 658.409
  • ห้องสมุด ECHO: 658.409 BLA