นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

12 pages, illustrated, photos

Circular S-258

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1978
  • ผู้ตีพิมพ์: University of Florida, Agricultural Experiment Stations
  • Dewey Decimal: 630.7
  • ห้องสมุด ECHO: 630.7 KRE

ป้ายระบุ

Taiwan Perennial Grasses