นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

A collection of reports on successfully promoting the linking up of small-scale, experimental farmers so that they can learn from one another.

270 pages, illustrations

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1991
  • ผู้ตีพิมพ์: Intermediate Technology Publications
  • ISBN-10: 1853391018
  • ISBN-13: 978-1853391019
  • Dewey Decimal: 338.16
  • ห้องสมุด ECHO: 338.16 HAV

การซื้อ