นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

This is the second volume of 4 describing the wild, sometimes cultivated, plant species of tropical Africa traditionally used in local medicine.

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ผู้ตีพิมพ์: PROTA Foundation
  • ISBN-13: 9789290815204
  • Dewey Decimal: 581.630
  • ห้องสมุด ECHO: 581.630 PRO