นี้ Presentation ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
 

ผู้นำเสนอ: Annie D.

กิจกรรม: ECHO International Agriculture Conference (16-11-2022)

Session : In this session we'll begin with an indoor presentation talking through the basics of entomology and insect behavior as it relates to managing insect pests in settings ranging from a home garden to a larger farm. Following that we'll explore ways that we can control insects using a wholistic, integrated, approach. Then we'll head out to the farm to look for different insect pests and talk about ways to control them.