นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en), Français (fr),
หรือใช้ Google Translate:  

อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

A collaborative effort of various authors, this well-illustrated guide addresses a major gap in knowledge on sustainable production and plant protection in horticultural systems. Primarily intended for field practitioners and extension workers, it is also useful for technicians, students and scientists. Besides providing practical knowledge on how to sustainably manage biotic threats to healthy vegetable production, the guide has useful suggestions on how to teach and disseminate IPM practices to a larger audience.

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 2010
  • ผู้ตีพิมพ์: CTA; IITA

คอลเลกชัน