นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

Nursery Management: Tree Propagation and Marketing A Training Manual for Smallholder Farmers and Nursery Operators aims to facilitate the learning process by incorporating practical activites that provide better and clearer understanding of the principles involved in nursery establishment and management and to enable participants to translate such knowledge and skills into entrepreneurial action projects. This session highlights steps in setting up of nurseries, soil mixture and mixing, pot filling and placing, sowing and transploanting of seedlings, nutrient and pest management and protection of seedlings from mechanical damage. It also covers technical ways of checking and evaluating the quality of seedlings. 

50 pages, illustrated, photos

 

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 2013
  • ผู้ตีพิมพ์: World Agroforestry Service
  • ISBN-13: 9789290593393
  • Dewey Decimal: 634.9
  • ห้องสมุด ECHO: 634.9 WAC