นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

This publication contains eight papers presented at a symposium on land use planning techniques and policies organized and co-sponsored by Div. S5, S6, A1, and A2 at the 1982 ASA annual meeting in Atlanta, GA.

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1984
  • ผู้ตีพิมพ์: Soil Science Society of America, American Society of Agronomy
  • ISBN-10: 0891187723
  • Dewey Decimal: 333.77
  • ห้องสมุด ECHO: 333.77 SSS

การซื้อ