นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

A Stirrup-Operated Coconut Grater provides intructions and illustrations on how to build an effective coconut grater. Inclusion of the book, there are detailed instructions on how the stirrup-operated coconut grater. 

28 pages, illustrated

Rural Technology Guide 6

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1980
  • ผู้ตีพิมพ์: Tropical Products Institute
  • ISBN-10: 0859540847
  • Dewey Decimal: 634.61
  • ห้องสมุด ECHO: 634.61 CEC