นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

This review of actual and potential agricultural extension performance highlights the complex interlinkages between agency characteristics, a faulty technological base, the larger bureaucratic environment, and the constraints imposed by increasingly negative "development" trends.

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ผู้ตีพิมพ์: Utah State University
  • Dewey Decimal: 338.1
  • ห้องสมุด ECHO: 338.1 MOR

การซื้อ