นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

For farmers, ranchers, ag professionals, resource specialists, conservationists, soil scientists, students and educators. The Soil Biology Primer is an introduction to the living component of soil and how it contributes to agricultural productivity, and air and water quality. The Primer includes units describing the soil food web and its relationship to soil health, and units about bacteria, fungi, protozoa, nematodes, arthropods, and earthworm.

48 pages, illustrated, photos

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 2000
  • ผู้ตีพิมพ์: Soil and Water Conservation Society
  • Dewey Decimal: 631.4
  • ห้องสมุด ECHO: 631.4 ING