นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

This booklet has been developed to aid families in planning safe gardens, give fuller knowlege of wild plants, and, in the case of an accidental ingestion, provide assistance in identifying the plant.

23 pages, illustrated, photos

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1973
  • ผู้ตีพิมพ์: U.S. Dept. of Health, Education, and Welfare, Bureau of Product Safety
  • Dewey Decimal: 581.69
  • ห้องสมุด ECHO: 581.69 YOU

ป้ายระบุ

Poisonous Plants

การซื้อ