นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

Everything that Christianity hopes for is wrapped up with the ultimate fate of the earth. This book discusses care for the creation from a biblical point of view. Color illustrations througout. 

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1992
  • ผู้ตีพิมพ์: International Bible Society,
  • Dewey Decimal: 233.1
  • ห้องสมุด ECHO: 233.1 PAU Staff