นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

This publication tells the history of pineapple in Florida and gives information on how to raise pineapples.

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1957
  • ผู้ตีพิมพ์: State of Florida, Dept. of Agriculture
  • Dewey Decimal: 634.774
  • ห้องสมุด ECHO: 634.774 FLA