การสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์

บุคลากรที่ทำงานในเอเชียผ่านสามารถสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์เพิ่มเติมได้ผ่านทางธนาคารเมล็ดพันธุ์เอคโค่เอเชีย

เป้าหมายในการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์เอคโค่สากลก็เพื่อเป็นแหล่งทรัพยากรสำหรับนักพัฒนาผู้ซึ่งประสงค์จะทดลองปลูกพืชที่มีประโยชน์สูงแต่ถูกนำไปใช้ประโยชน์น้อย (underutilized crops) เพื่อช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสวนและเกษตรกรรายย่อย ธนาคารเมล็ดพันธุ์จะเก็บรวบรวมและรักษาเมล็ดพันธุ์ที่หายากซึ่งเจริญเติบโตได้ดีแม้ในสภาวะแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยในเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน

เมล็ดพันธุ์ทดลองฟรีสำหรับนักพัฒนา

ธนาคารเมล็ดพันธุ์จะจัดเตรียมชุดตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ขนาดเล็กให้แก่บุคลากรที่กำลังทำงานเพื่อช่วยเหลือคนยากไร้ในประเทศกำลังพัฒนา เมล็ดพันธุ์ทดลองเหล่านี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการประเมินเพื่อเพาะปลูกพืชสายพันธุ์ใหม่ๆ ที่อาจช่วยให้มีตัวเลือกสำหรับพืชอาหารหลากหลายขึ้น อีกทั้งยังช่วยปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน ก่อให้ผลิตผลทางการเกษตรที่เป็นประโยขน์ และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

นักพัฒนาที่เป็นสมาชิกของชุมชนเอคโค่ ณ ปัจจุบัน สามารถขอรับชุดตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ได้ถึง 10 ชุด ต่อปี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนด สามารถลงทะเบียนเป็นสมาชิกได้ฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมสมาชิก ในกรณีที่ท่านสมาชิกขาดคุณสมบัติในฐานะสมาชิก ณ ปัจจุบัน ก็ยังคงสามารถขอรับบริการเมล็ดพันธุ์ได้ โดยต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสมาชิกรายบุคคลเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

เนื่องจากเอคโค่มีพันธกิจกับกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง ธนาคารเมล็ดพันธุ์จึงไม่สามารถแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์พิเศษเหล่านี้แก่ประชาชนทั่วไปได้​ ดังนั้นหากท่านต้องการเมล็ดพันธุ์สำหรับเพาะปลูกเองภายในบริเวณที่พักอาศัย สามารถสั่งซื้อได้ผ่านทางร้านหนังสือเอคโค่

ขั้นตอนการสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ทดลอง

นักพัฒนาที่เป็นสมาชิกของชุมชนเอคโค่ ณ ปัจจุบัน สามารถขอรับชุดตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ได้ถึง 10 ชุด ต่อปีปฏิทิน กรุณากรอกแบบฟอร์มนี้ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ และเพื่อขอรับ “รหัสส่วนลด” (promotional code) ซึ่งสมาชิกจะต้องระบุเมื่อบันทึกรายการคำสั่งซื้อ กรุณาสั่งชุดตัวอย่างทั้งหมด 10 ชุดในคราวเดียวกัน เพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการดำเนินการและประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง หากท่านสั่งเมล็ดพันธุ์ชนิดใด ๆ ที่มีให้บริการมากกว่าหนึ่งชุด เราขอสงวนสิทธิ์จัดส่งให้เพียงแค่ชุดเดียวเท่านั้น แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าที่มีอยู่ในคลังสินค้า โปรดรับทราบโดยทั่วกันว่าคำขอรับ “รหัสส่วนลด” ของท่านจะได้รับการตอบสนองและตอบกลับในระหว่างเวลาทำการเท่านั้น (จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 8.00 น ถึง 17.00 น. EST (Eastern Time Zone - เขตเวลามาตรฐานตะวันออกที่ใช้ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และประเทศในอเมริกากลางและอเมริกาใต้)

โปรดทราบ: ข้อกำหนดการนำเข้าสินค้าในบางประเทศระบุให้มีการแสดงใบอนุญาตนำเข้าพืช และ/หรือใบรับรองสุขอนามัยพืช จึงจะได้รับอนุญาตให้นำเมล็ดพันธุ์เข้าไปในประเทศได้ ดังนั้น หากท่านต้องการให้เราส่งเมล็ดพันธุ์ไปยังประเทศเหล่านี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศตะวันตก และหลายประเทศในอเมริกากลางซึ่งมีกฏหมายนำเข้าที่เข้มงวดมาก ท่านต้องรับผิดชอบค่าใข้จ่ายสำหรับค่าเอกสารเหล่านี้ หากท่านไม่แน่ใจเกี่ยวกับกฏหมายในประเทศของท่าน สามารถสอบถามได้ที่กระทรวงเกษตร อนึ่ง เราสามารถดำเนินการขอรับใบรับรองสุขอนามัยพืชสำหรับท่านได้โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 61 ดอลล่าห์สหรัฐ กรุณาอีเมลล์ถึงเราถ้าท่านไม่แน่ใจเรื่องกฏระเบียบการนำเข้าในประเทศของท่าน

คำแนะนำสำหรับการสั่งซื้อ

โปรดทราบว่าธนาคารเมล็ดพันธุ์ของเราไม่ใช่บริษัทเมล็ดพันธุ์ในเชิงพาณิชย์ เรามีเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และนักศึกษาฝึกงาน จำนวนไม่มากที่ทำงานในการผลิต บรรจุหีบห่อ และจัดส่งเมล็ดพันธุ์ ดังนั้นโดยทั่วไปเราจะใช้เวลาในการดำเนินการและจัดส่งภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันที่ได้รับคำสั่งซื้อของท่าน เมล็ดพันธุ์ต่าง ๆ จะถูกส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นระบบการขนส่งสินค้าทางไปรษณีย์มาตรฐาน ขอขอบคุณสำหรับความอดทนรอคอยของท่าน

ต้องการความช่วยเหลือ

เอคโค่บริการเมล็ดพันธุ์พืชสำหรับใช้เพาะปลูกเพื่อบริโภคเป็นอาหารแต่กลับถูกนำไปใช้ประโยชน์น้อย โดยมีหลากหลายชนิดและสายพันธุ์ซึ่งมักเจริญเติบโตได้ดีแม้ในสภาวะแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย แต่อาจมีหลายสายพันธุ์ที่อาจจะใหม่สำหรับท่าน เราจึงยินดีช่วยเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการและพื้นที่เพราะปลูกของท่า


แนวทางและนโยบาย