Seed bank targets food security in Asia

เป้าหมายของการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์เอคโค่เอเชียก็เพื่อเป็นแหล่งทรัพยากรสำหรับนักพัฒนาในเอเชียผู้ซึ่งประสงค์จะลองและทดลองปลูกพืชที่มีประโยชน์สูงแต่ถูกนำไปใช้ประโยชน์น้อย (underutilized crops) เพื่อช่วยยกระดับชีวิตของผู้ยากไร้ ธนาคารเมล็ดพันธุ์จะเก็บรวบรวมและรักษาเมล็ดพันธุ์ที่หายากซึ่งเจริญเติบโตได้ดีแม้ในสภาวะแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยในเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนที่เราคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในเอเชีย

สมาชิกที่เข้าร่วมเครือข่ายธนาคารเมล็ดพันธุ์จะได้รับเมล็ดพันธุ์ตัวอย่างชุดเล็กโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือจะสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ในปริมาณมาก โดยระบุชนิดของเมล็ดพันธุ์ที่ต้องการก็ได้เช่นกัน หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ที่มีอยู่ สามารถเข้าไปดูที่บัญชีรายการเมล็ดพันธุ์เอคโค่เอเชียได้

 

 

โปรดทราบ

เมล็ดพันธุ์จากธนาคารเมล็ดพันธุ์เอคโค่เอเชียจะสามารถจัดส่งให้ได้เฉพาะในเอเชียเท่านั้น สำหรับสมาชิกที่อยู่นอกเอเชีย กรุณาสั่งผ่านธนาคารเมล็ดพันธุ์เอคโค่นานาชาติ

แจกชุดตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ทดลองฟรี

บุคลากรที่กำลังทำงานเพื่อช่วยเหลือคนยากไร้ หรือทำงานในนามของผู้ยากไร้จะได้รับเมล็ดพันธุ์ตัวอย่างชุดเล็กฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เมล็ดพันธุ์ทดลองเหล่านี้จะช่วยนักพัฒนาและเกษตรกรในการประเมินปลูกพืชสายพันธุ์ใหม่ ที่อาจเข้ามาช่วยบรรเทาความหิวโหย ช่วยปรับปรุงคุณภาพดิน และช่วยสร้างรายได้ในพื้นที่ที่ยากต่อการทำการเกษตร

แต่ละปีจะมีเมล็ดพันธุ์ตัวอย่างกว่า 10 ชนิด แจกจ่ายให้แก่นักพัฒนาในเอเชีย

สั่งเมล็ดพันธุ์ทดลองฟรี

คำแนะนำสำหรับการสั่งเมล็ดพันธุ์ตัวอย่างฟรี

 • ค้นหาคลังเมล็ดพันธุ์เอคโค่เอเชียออนไลน์ สำหรับรายการที่ต้องการโดยเฉพาะ
 • เลือกคุณลักษณะของรายการเมล็ดพันธุ์ที่ต้องการ (กรุณาระบุสายพันธุ์ที่ท่านต้องการให้ชัดเจน)
 • ระบุที่อยู่อีเมลล์ และที่อยู่ทางไปรษณีย์ที่ต้องการให้จัดส่งสินค้า อาจเป็นที่อยู่บ้าน ที่ทำงาน หรือสถานที่ใดก็ได้ที่ท่านสะดวก
 • ท่านสามารถสั่งชุดเมล็ดพันธุ์ตัวอย่างฟรีได้สูงสุด10 ชุดต่อปี และไม่เกิน 1 ชุดต่อสายพันธุ์
 • คลังสินค้าออนไลน์จะใช้ได้สำหรับการสั่งเมล็ดพันธุ์ทดลองฟรีเท่านั้น
 • รหัสส่งเสริมการขายเมล็ดพันธุ์ฟรี คือ "FreeAsiaSeeds"
 • หลังจากที่ท่านส่งคำสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์มาที่เราแล้ว เจ้าหน้าที่ของเอคโค่เอเชียจะส่งอีเมลล์กลับไปเพื่อยืนยันสิทธิ์ของท่านสำหรับการรับเมล็ดพันธุ์ฟรี

การสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์เพิ่มเติม

เมื่อสมาชิกใช้สิทธิ์การสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ฟรีครบ 10 ชุดต่อปีแล้ว ก็ยังสามารถสั่งซื้อชุดตัวอย่างขนาดเล็กเพิ่มเติมได้อีก นอกจากนี้เอคโค่เอเชียยังบริการจัดส่งเมล็ดพันธุ์ชุดใหญ่ในปริมาณมากและหลากหลายสายพันธุ์ สำหรับผู้ที่ต้องการในปริมาณมาก หรือ สำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ๆหาซื้อสินค้าได้อย่างจำกัด

ค่าใช้จ่ายสำหรับเมล็ดพันธุ์ (รวมค่าจัดการและค่าจัดส่ง)

 • ราคาการจัดส่งชุดตัวอย่างเมล็ดพันธุ์แต่ละชุดจากธนาคารเมล็ดพันธุ์ไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ภายในเอเชีย
 • ชุดตัวอย่างน้ำหนัก 100 กรัม        / ภายในเอเชีย        6 USD / ภายในประเทศไทย    4 USD / รับสินค้าที่สำนักงาน    3 USD
 • ชุดตัวอย่างน้ำหนัก 500 กรัม / ภายในเอเชีย        12 USD / ภายในประเทศไทย      6 USD / รับสินค้าที่สำนักงาน      4 USD
 • ชุดตัวอย่างน้ำหนัก 1 กิโลกรัม / ภายในเอเชีย        24 USD / ภายในประเทศไทย     12 USD / รับสินค้าที่สำนักงาน       8 USD
 • ชุดตัวอย่างเมล็ดพันธุ์มอร์รินกา (Morniga) 1 กิโลกรัม / ภายในเอเชีย         100 USD / ภายในประเทศไทย      80 USD / รับสินค้าที่สำนักงาน       75 USD

คำแนะนำสำหรับการสั่งซื้อชุดเมล็ดพันธุ์เพิ่มเติมและชุดเมล็ดพันธุ์ในปริมาณมาก:


*ขอแจ้งให้ทราบว่าการจัดส่งเมล็ดพันธุ์จะเป็นไปตามลำดับคือ สั่งซื้อก่อนได้ก่อน เมล็ดพันธุ์ที่เราสามารถจัดส่งให้ได้ขึ้นอยู่กับการผลิตในขณะนั้น ส่วนค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บนั้นก็เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ การดำเนินการ การบรรจุภัณฑ์และการจัดส่งทางไปรษณีย์

*ธนาคารเมล็ดพันธุ์เอคโค่เอเชียจะไม่รับผิดชอบต่อใบรับรองสุขอนามัยพืช หรือใบอนุญาตนำเข้าพืชในทุกกรณี ผู้สั่งซื้อที่อยู่นอกประเทศไทยจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการนำเข้าเมล็ดพันธุ์หรือผลิตภัณฑ์พืชจากต่างประเทศก่อนการสั่งซื้อ

**สำหรับการสั่งซื้อภายในประเทศไทย จะมีการจัดส่งเมล็ดพันธุ์ทางพัสดุไปรษณีย์แบบธรรมดาเท่านั้น (ระยะเวลาการจัดส่งโดยปกติจะอยู่ที่ประมาณ 1 ถึง 7 วันทำการ ไม่นับวันเสาร์อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์) และสำหรับการจัดส่งไปยังประเทศอื่น ๆ ในเอเชีย จะจัดส่งทางไปรษณีย์อากาศ (Airmail) (ระยะเวลาการจัดส่งโดยปกติจะอยู่ที่ประมาณ 7 ถึง 14 วันทำการ ทั้งนี้ไม่นับวันเสาร์อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์)