இந்த Presentation உங்கள் மொழியில் இல்லை, இதில் பார்க்கவும்: English (en),
அல்லது Google Translate பயன்படுத்த:  
 

Presented By: Christopher Kellner

Event: ECHO East Africa Symposium On Appropriate Technology - Arusha TZ 2023 (10-08-2023)