1. 01-12-2020 Ndani ya toleo hili: Mazao funika yanaunganisha mahitaji ya mifugo na udongo Ufuatiliaji wa masoko ya kilimo Wasifu wa washiriki: ushirika wa kiinjili wa Sierra leone Majadiliano kutoka kwenye mitandao
  2. 01-09-2020 Ndani ya toleo hili: Utengenezaji wa mitambo: Ufunguo wa kukuza Kilimo hifadhi (KH) Tathmini ya hali ya ubora wa programu ya usalama wa chakula Wasifu wa Mshiriki: Kanisa la Uganda, Dayosisi ya Nebbi Majadiliano kutoka kwenye mtandao
  3. 01-06-2020 Ndani ya Toleo hili: Kudumisha matumizi ya huduma za tabia nchi kwa wakulima Kutumia viuatilifu kwa hali ya salama Wasifu wa Mshiriki: SOLDEV, Malawi Majadiliano kutoka kwenye mtandao
  4. 01-03-2020 Ndani ya Toleo hili: Mfumo wa mbegu katika utekelezaji wa usalama wa chakula Wasifu wa mshiriki: Help Channel Burundi Kumtambulisha Lilian Zheke, ALTA wa Kusini mwa Afrika ALTA Ratiba za Safari
  5. 01-12-2021 Ndani ya Toleo hili: Mikakati ya Kuboresha Uzalishaji wa Mbegu Uzoefu wa Kiugani wa Mbali na wa Kidijitali Katika Kenya Wasifu wa Mshirika: Utooni Development Organization (UDO) Majadililiano Kutoka Kwenye Mtandao:
  6. 01-10-2021 Ndani ya Toleo hili: Soko la pamoja kwa wakulima wadogo Kilimo HifadhiZaidi Partner Profile: AEBR - Rwanda ALTA Ratiba za Safari
  7. 01-06-2021 Ndani ya Toleo hili: Mbolea za Viwandani: Je, ni Rafiki au Adui? Mafundish Kutokana na Covid-19 Kwenye Miradi Inayosaidia Maisha ya Watu Wasifu wa Washirika: Kanisa la AICT – Dayosisi ya Mara na Ukerewe Majadiliano kutoka kwenye mtandao:
  8. 01-11-2022 Disemba 2022,Toleo la 130 Mkulima Mbunifu (MkM) ni jarida linalotoa elimu ya kilimo.
  9. 01-11-2022 Novemba 2022,Toleo la 122 Mkulima Mbunifu (MkM) ni jarida linalotoa elimu ya kilimo.
  10. 01-01-2024 Ndani ya toleo hili: Kutetea Ukuzaji wa Kilimo Hifadhi Introducing Lidet Sitatow, Agriculture and Livelihoods Technical Advisor for Ethiopia Taarifa juu ya usimamizi wa Viwavi Jeshi Wasifu wa Mshirika: Huduma za Maendeleo ya Anglikana - Bonde la Ufa, Kenya