This Image does not exist in your language, View in: Français (fr),
Or use Google Translate:  
English (en) | Change Language


Tablo #2. Etap ki genyen nan yon sik Jesyon Pès Entegre. Planifikasyon kapab derape nenpòt kote nan sik la. Lòd etap yo kapab varye. Piramid la demontre etap sa yo ki enkli kèk estrateji pou anpeche pès yo oubyen pou redwi yo. Nou detaye kèk nan etap “Prevansyon” yo pi devan nan atik sa a. Tablo #5 detaye yo plis toujou. Sous done yo: Nou adapte done yo, men nou te twouve yo nan farmbiosecurity, Creative Commons Attribution 3.0 license.


Download