ဤအရာ Presentation သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

 

Presented By: JC Barrios

Event: ECHO International Agriculture Conference 2019 (2019-11-21)

Session : Black soldier fly larvae are an insect species that can convert low-value waste products into high-value small livestock feed.
These novel insects have great potential to increase the productivity of small animal production in resource limited conditions
where feed resources are frequently unavailable. This session will cover the fly life cycle, basic husbandry practices and animal
feeding logistics.

Presenter : JC Barrios is originally from California but spent much of his life in Guatemala. He is a graduate of Latin American
Bible Institute and CCM (a missionary training program based in La Puente, California). He first came to h.e.a.r.t. as a
student in the fall semester of 2016 and then joined as staff in 2018 as the animal manager. JC has a love for all living
things and his passion is to share the Gospel though animal husbandry education.


တက်(ဂ)(Tagged)များ

Black Soldier Fly