ဤအရာ Link သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

play.google.com/store/apps/deta...ore/apps/details

Available on iOS and Android

Xender - best sharing app fulfilling all your transfer needs

☆ Share Music, Share Video &Share Photo, Share MV, Share It, Share Me, Share File
☆ Transfer All type of files (App, music, pdf, word, excel, zip, Folder..)in any places at any time
☆ Absolutely without mobile data usage
☆ 200 times Bluetooth transfer speed: Top WiFi File Transfer Master!
☆ Cross-Platform Supports: Android, IOS, Tizen, Windows, PC/ Mac
☆ No Need for USB connection or additional PC software
☆ The choice of 500 Million+ users
☆ Over 200 million files successfully transferred daily
☆ Play all music and videos right after receive
☆ New Feature [toMP3]: Convert Video to Audio
☆ Social Media Downloader:Save videos from Whatsapp, Facebook and Instagram
☆ Game Center –Hundreds of Casual Games available WithOUT install/ Download

【Main features】

☆ Transfer files with flash speed
Imagine sending your party video to friends in Seconds! The highest speed can reach 40Mb/s.

☆ Send Large Files without limitation (Original Size)
Sharing photos, music, videos, apps, documents and any other file types of Unlimited file Size.

☆ Free Network and Data Connection
No cables, no internet, no data usage! You can transfer files to friends anywhere and anytime.

☆ Share all kinds of files without restrictions
Transfer anything you want, from documents, music, pictures, to videos and apps.
 


တက်(ဂ)(Tagged)များ

iOS Android File Share

Collections