ဤအရာ Link သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

www.thebetterindia.com/146843/news...s-countries/

But one of the most overlooked parts of the plant is its stem that often goes to waste after the culmination of production. While in many parts of India, the tender core of the stem is a part of local cuisines, the utilisation of the banana stem has found little scope in India, which is strange because the country leads the world in banana production.

In Indonesia, the banana stem refuse is used as a planter for growing short-root plants; and if adopted in India, this simple yet ingenious implementation can surely have a positive effect on the agrarian scenario of the country and reduce tonnes of banana plant wastage that occurs on a regular basis.


တက်(ဂ)(Tagged)များ

Banana Banana Stem Planting Media