ဤအရာ Article သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

Ingredients:

Amount

(1, .50  , 8)

Unit

(cup, Tbsp, g, ml)

Item

(egg, chaya leaves, sugar)

Preparation

(crushed, diced, whole)

2

cups fava beans skinned

¼

cup olive oil or salad oil  

1

large clove of garlic minced or pressed

1

small onion chopped finely

 

  salt and pepper to taste

 

 

   

 

 

     

 

     

 

     

 

     

 

   

 

 

   

 

 

     

 

     

 

 

   

Recipe Instructions:

  1. To boil beans: place skinned beans in saucepan with several inches of water. Cover and simmer until tender to the bite (10-20 minutes).
  2. Drain and cool. Meanwhile heat oil in wide skillet over medium-high heat.
  3. Add onion; cook stirring constantly until onion is soft.
  4. Add garlic and cook, stirring constantly until garlic is fragrant.
  5. Add beans and stir gently until heated through.
  6. Season to taste.

Recipe Notes :4 to 6 servings


တက်(ဂ)(Tagged)များ

Fava Bean