ဤအရာ Link သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

academic.oup.com/aob/article/11...15/3/529/303789

Abstract, Annals of Botany, 2014

Recruiting wild halophytes with economic potential was suggested several decades ago as a way to reduce the damage caused by salinization of soil and water. A range of cultivation systems for the utilization of halophytes have been developed, for the production of biofuel, purification of saline effluent in constructed wetlands, landscaping, cultivation of gourmet vegetables, and more. This review critically analyses past and present halophyte-based production systems in the context of genetics, physiology, agrotechnical issues and product value. There are still difficulties that need to be overcome, such as direct germination in saline conditions or genotype selection. However, more and more research is being directed not only towards determining salt tolerance of halophytes, but also to the improvement of agricultural traits for long-term progress.