ဤအရာ Presentation သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

 

Presented By: Geoffrey Wheeler

Event: ECHO Asia "Improving Lives" Agriculture & Community Development Conference (2017-10-03)

There are many appropriate building technologies available. How environmentally friendly are they? Earthquake resistant? Typhoon resistant? How can we introduce new materials to a traditional construction culture? Why would we want to produce our own materials? How can we make production accessible to women? In what cases does it make sense to use a new technology? We’ll consider interlocking compressed earth blocks, micro concrete roofing tiles, rice husk ash cement, bamboo, and more.