ဤအရာ Link သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

https://biochar.international/

The Biochar for Sustainable Soils (B4SS) is a medium-sized project funded by the Global Environment Facility (GEF) under the Land Degradation Focal Area in the GEF-5 Strategies. The United Nations Development Programme (UNEP) is the implementing agency, whereas Starfish Initiatives is the executing agency for the B4SS project. The main objective of the B4SS is to demonstrate and promote the adoption of Sustainable Land Management (SLM) practices involving biochar (charcoal applied to soils).