ဤအရာ Presentation သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

 

Presented By: François NTIRANYIBAGIRA

Event: ECHO East Africa Highlands Symposium 2014 (2014-10-28)

While coming back, returnees are facing many challenges:

  1. Lack of shelter,
  2. Lack of food,
  3. Lack of the other items like cloths and houses materials,
  4. Lack of water and sanitation,
  5. Drop out school,
  6. Lack of employment
  7. Etc

Working with returnees is helping them to meet these needs.


တက်(ဂ)(Tagged)များ

Refugee Burundi

နယ်ပယ်ဒေသ

East Africa