ဤအရာ Link သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

https://extension.umn.edu/flowers/edible-flowers

Edible landscapes combine ornamental flowers with vegetables, fruits and edible flowers. Floral ingredients such as peppery nasturtiums or tart Calendula add flavor, texture, and color, and transform an ordinary salad into an exciting dish.

  • Are used to flavor and garnish foods
  • Add variety and interest to landscapes
  • Are usually annual flowers, though some may self-seed and regrow next year
  • Provide food and habitat for pollinators and other beneficial insects

တက်(ဂ)(Tagged)များ

Edible Flowers

Collections