ဤအရာ Publication Issue သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en), Español (es), Français (fr),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

This book lists some of the worst impacts of climate change and encourages readers to support attempts at mitigation.

It uses material from Footsteps 99 the literary publication of Tearfund with kind permission
Illustrations by MissionAssist
This edition published in the United Kingdom in 2021 by MissionAssist
Copyright © 2021 MissionAssist


တက်(ဂ)(Tagged)များ

Global Warming Sustainability