ဤအရာ Publication Issue သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: Português (pt), Français (fr), English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

Some methods of harvesting fruit are dangerous and damage the fruit. Using a container on the end of a stick is safe and fruit can be picked without damage.

This uses material taken from Footsteps - the literacy publication of TEAR Fund - with kind permission. This edition was published in the United Kingdom in 2006 by MissionAssist.


တက်(ဂ)(Tagged)များ

Postharvest Manage... Downloads