ဤအရာ Link သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

https://www.actahort.org/books/1293/

Convener   T. Ha Le 
Editors   T. Van Hau, S.K. Mitra, T. Drang Khanh 
Publication
date  
3 November 2020 
ISBN   978-94-62612-91-4 
ISSN   0567-7572 (print)   2406-6168 (electronic) 
Number of articles   37 
Volumes  
Place   Hanoi, Vietnam 

တက်(ဂ)(Tagged)များ

Spaindaceae Longan Lychee