ဤအရာ Publication သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: Kiswahili (sw), English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

ECHO East Africa Notes is a technical e-bulletin containing articles of interest to agriculture and community development workers in East Africa.

12 Issues in this Publication (Showing issues 12 - 3)

EAN Issue #3 - 2014-01-01

Linking Small Scale Farmers to Markets through a Value Chain Approach and the Role of Information and Communications Technology (ICT)

“Value chain” has recently emerged as a popular business and development concept. The growing integration of the global economy has provided the opportunity for substantial economic and income growth. Improving value chains, which include Small Holder Farmers (SHF) is recognised as having potential to reduce poverty. Inclusiveness, an essential ingredient of any successful growth strategy, is a concept that encompasses equity, equality of opportunity, and protection in market and employment transitions. Inclusive value chains are economically profitable, environmentally and socially responsible, and integrate low-income communities or producers. 


နယ်ပယ်ဒေသ

East Africa